A fi de controlar els animals pre-post cirugia, així com de poder ubicar aquells casos que precisen d'una estada per al seu control i tractament.